Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
interviews [2018/10/01 12:44]
admin
interviews [2021/04/18 19:17] (current)
admin
Line 1: Line 1:
 ====== Interviews and mentions ====== ====== Interviews and mentions ======
 **Interviews** ​ **Interviews** ​
 +  * [[https://​rwm.macba.cat/​en/​sonia/​sonia-318-jonas-gruska|Son[i]a #318: Jonáš Gruska]]
 +  * [[https://​www.psychedelicbabymag.com/​2020/​04/​jonas-gruska.html|It'​s Psychedelic Baby Magazine]]
   * [[https://​dennikn.sk/​979281/​lovec-zvukov-akonahle-je-nieco-prilis-pravidelne-a-predvidatelne-stracam-zaujem/​|Lovec zvukov: Len čo je niečo príliš pravidelné a predvídateľné,​ strácam záujem]] (in Slovak)   * [[https://​dennikn.sk/​979281/​lovec-zvukov-akonahle-je-nieco-prilis-pravidelne-a-predvidatelne-stracam-zaujem/​|Lovec zvukov: Len čo je niečo príliš pravidelné a predvídateľné,​ strácam záujem]] (in Slovak)
   * [[http://​the-attic.net/​reports/​2117/​jon%C3%A1%C5%A1-gruska-in-the-attic.html|Jonáš Gruska in the Attic   * [[http://​the-attic.net/​reports/​2117/​jon%C3%A1%C5%A1-gruska-in-the-attic.html|Jonáš Gruska in the Attic
Line 19: Line 21:
  
 **Mentions & Writings** **Mentions & Writings**
 +  * [[http://​jonasgru.sk/​media/​The%20Wire%20%23447.png|The Wire #447]]
   * [[http://​www.factmag.com/​2018/​09/​29/​lom-field-recording-jonas-gruska/​|FACT magazine: Bratislava’s LOM is bringing affordable field recording to the masses]]   * [[http://​www.factmag.com/​2018/​09/​29/​lom-field-recording-jonas-gruska/​|FACT magazine: Bratislava’s LOM is bringing affordable field recording to the masses]]
   * [[http://​www.factmag.com/​2018/​02/​07/​jonas-gruska-rated/​|FACT magazine: Field recordist and ASMR auteur Jonáš Gruska hijacks electromagnetic fields to make you smile]]   * [[http://​www.factmag.com/​2018/​02/​07/​jonas-gruska-rated/​|FACT magazine: Field recordist and ASMR auteur Jonáš Gruska hijacks electromagnetic fields to make you smile]]