Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
interviews [2020/04/03 17:50]
admin
interviews [2020/12/08 18:41] (current)
admin
Line 1: Line 1:
 ====== Interviews and mentions ====== ====== Interviews and mentions ======
 **Interviews** ​ **Interviews** ​
 +  * [[https://​rwm.macba.cat/​en/​sonia/​sonia-318-jonas-gruska|Son[i]a #318: Jonáš Gruska]]
   * [[https://​www.psychedelicbabymag.com/​2020/​04/​jonas-gruska.html|It'​s Psychedelic Baby Magazine]]   * [[https://​www.psychedelicbabymag.com/​2020/​04/​jonas-gruska.html|It'​s Psychedelic Baby Magazine]]
   * [[https://​dennikn.sk/​979281/​lovec-zvukov-akonahle-je-nieco-prilis-pravidelne-a-predvidatelne-stracam-zaujem/​|Lovec zvukov: Len čo je niečo príliš pravidelné a predvídateľné,​ strácam záujem]] (in Slovak)   * [[https://​dennikn.sk/​979281/​lovec-zvukov-akonahle-je-nieco-prilis-pravidelne-a-predvidatelne-stracam-zaujem/​|Lovec zvukov: Len čo je niečo príliš pravidelné a predvídateľné,​ strácam záujem]] (in Slovak)